Backa

Gården benämndes Nyböle Backa fram till 1865, därefter kallades den enbart Backa. Troligen har namnet uppkommit på grund av gårdens läge på backsluttningen mot Nossan.

Egentligen bestod Backa av två hemman, vardera på 1/4 mantal. Från 1820-talet ägde Pehr Andersson i Knektegården den ena gården och Johannes Andersson i Tomtegården den andra gården. Dessa gårdar fick vara kvar på sitt ursprungliga läge vid laga skiftet för Sals by 1836.

Från Backa avstyckades Åkanten 1909. Fattigstugan stod på en allmänning vid Nossan, nära Åkanten.