Gartegården

Namnet Gartegården har uppkommit efter en Lars Garte som var ägare av gården på 1630-talet enligt Erik L Johanssons bok Flo, Sal och Ås. Gartegården bestod av fyra brukningsenheter på 1/4 mtl vardera samt ett torp och en soldatstom. Gartegården hörde från början till Sals by och låg före laga skiftet 1836 alldeles väster om Backa med Klövegården som närmsta granne på den andra sidan. Från 1890-talet börjar man skriva Nyböle Gartegården i kyrkböckerna. När skiftet genomfördes flyttades tre gårdar ut ur byn och en blev kvar i byn, nämligen Mårten Anderssons Gartegård, som då ägdes och brukades av hans son Anders Mårtensson. De övriga Gartegårdarna tillhörde vid laga skiftet änkan Lena Hansdotter, änkan Maja Jonasdotter och Magnus Jonasson. De gårdar som flyttades ut blev i och med att man byggde järnvägen på 1860-talet avstyckade och omfördelade på olika sätt, eftersom Gartegårdarnas mark togs i anspråk då man byggde ut samhället Salstad kring Salstad station. Idag finns Gartegården vid kyrkan kvar, den som stannade i byn, och gården Salsborg, vars boningshus ligger inne i Salstad. Det märkliga är att Mårten Anderssons gård verkar att ha flyttats ut ur byn trots allt, eftersom den blev en del av Salsta gård på 1900-talet. I stället tycks änkan Marias gård ha blivit kvar i byn. Kortfattat kan man säga att två Gartegårdar blev till Salsborg minus de tomter som styckades av till Salstads bebyggelse, en Gartegård gick upp i Salsta gård och en Gartegård blev kvar intill kyrkan.