Puckgården

Pukegården har fått sitt namn efter släktnamnet Puke, som enligt Erik L. Johansson bars av fem beskattade salbor i slutet av 1500-talet. Pukegården bestod vid laga skiftet 1836 av fyra brukningsenheter som låg mellan Törsagården och Nästegården. Vid laga skiftet ägdes 1/4 mtl av Lars Andersson, 1/4 mtl av Eric Jonsson, 1/4 mtl av Måns Månsson och 1/4 mtl av Anders Andersson. Lars Andersson, Eric Jonsson och Anders Andersson kunde tänka sig att flytta ut ur byn. Genom lottning erhöll Anders Andersson sitt läge närmast soldatstommarna vid sockengränsen till Flo. Läget för Eric Jonssons gård blev mot Astranna liksom Lars Anderssons Pukegård. Måns Månsson blev alltså kvar i byn.