Knektegården

Knektegården bestod redan från 1779 av tre enheter och så har det varit ända tills 1986, då Nils Erikssons Knektegård slogs ihop med Jonas Erikssons Knektegård.Tre bröder bördiga från Höckgården Flo ägde var sin enhet från 1790-talet, Nils, Olof och Jonas Eriksson hette bröderna. Vid laga skiftet på 1820-talet fick Knektegårdarna behålla sin plats i byn och där ligger de ännu även om boningshusen inte är de ursprungliga.