Skattegården

Vid enskiftet av Nyböle by 1824 flyttades Skattegårdens fyra enheter till Salbohed öster om Fogdegården, som redan 1819 hade fått sin plats där.

Skattegården var ett kronoskatteställe på 3/4 mantal. I den äldsta bevarade kyrkboken för Sal 1779-1805 fanns fyra bönder, Anders Larsson, Bengt Månsson, Håkan Andersson och Mårten Bengtsson. Gårdarna var på 3/16 mantal vardera.

När enskiftet genomfördes berördes bönderna Johannes Andersson Winqvist, Johannes Mårtensson, Andreas Svensson, Anders Persson genom sin måg Lars Larsson samt Per Svensson. Ägandeförhållandena är en aning oklara utom för Winqvists ägor som bevarats inom familjen lång tid även om gårdsarealen varierat. De övriga Skattegårdarna bytte ägare och storleken på ägorna skiftade, vilket gör det svårt att reda ut vem som ägt vilken gård.