Fogdegården

Fogdegården var boställe för en kronoskogvaktare på Hunneberg. I början av 1800-talet var det hejderidaren Henrik Norin (1775-1835), född i Horn, som innehade den sysslan. Han var gift med Christina Lindman (1780-1846), född i Skövde. De fick fyra barn men tre av dem dog som små. Endast sonen Olof Alexander (1799-1875) levde till vuxen ålder. Han studerade i Skara och blev agronom. Hans föräldrar hade tagit faderns brorsdotter Charlotta Norin (1808-1882) som fosterbarn. Kusinerna blev ett äkta par och fick barnen Carl Henrik (1829-1880) och Frans Gustaf (1830-1893). Den unga familjen flyttade till Tunhem 1830 men kom tillbaka 1831 för att flytta till Gillberga i Södermanland året därpå. Då skogvaktaren hade avlidit 1835 fanns hans änka Christina och sonsonen Carl Henrik kvar på gården.

Under några år ägdes Fogdegården av löjtnant Segerdahl på Bergsgården i Tunhems socken. År 1837 hamnade änkan Norin och hennes sonson på socknens slut. De flyttade sedan till Södermanland 1838 till Olof Alexander Norin och hans familj. Christina Lindman dog på Boda Bäckebo i Kalmar län 1846, där sonen var agronom.