Västergården

Västergårdens läge före skiftet var väster om Nästegården och öster om Korsgården, med Korsgården lite avsides beläget i förhållande till byn.

Västergården bestod sedan åtminstone 1770-talet av fyra brukningsenheter av skiftande storlek. Vid laga skiftet 1836 var uppdelningen följande: Nils Olausson ägde 3/16 mtl, Nils Nilsson ägde 3/16 mtl, Petter Andersson ägde 1/4 mtl och Erik Torstensson ägde 3/8 mtl.

Två Västergårdar flyttades ut vid skiftet. Det var Petter Anderssons och Nils Olofssons (Olausson) gårdar. Erik Torstenssons och Nils Nilssons gårdar blev kvar på platsen.