Korsgården

Enligt kyrkboken för 1936-1944 heter gården Sal Korsgården 6:1 på 20 hektar och 1/4 mtl.

Vid laga skiftet 1836 fick Korsgården behålla sin nuvarande tomtplats, eftersom den redan låg avsides från byn. Gården var på 1/4 mtl och brukades då av Magnus Larsson.