Östergården

Vid storskiftet 1802 innehades Östergården 3/4 mtl Skatte av Lars Larsson, Magnus Andersson samt avlidne Hans Håkanssons änka Annika Svensdotter (1767-1827) och omyndiga barn. Då bestämdes att Östergårds soldatstom skulle utflyttas men så mycket mer hände inte mer än att några tegar omfördelades och att det tog en del kraft att komma överens om hur den fina kornjorden skulle ersättas vid skiftet.

När enskiftet genomfördes 1824 representerades Östergården av Magnus Andersson och Johannes Larsson i byalaget. Det fanns nog fler som ägde tegar av gården. Östergården fick ligga kvar på samma plats som tidigare men fick nu mera plats genom att Bärtegården flyttade ut mot Nossan.

Tre enheter av Östergården tycks ha hängt med genom åren. Det är vid tiden för församlingens äldsta bevarade husförhörslängd 1779-1805 Lars Larssons Östergård, Jonas Bengtssons Östergård och Håkan Bengtssons Östergård. Idag är alla tre Östergårdarna sammanslagna till en gård.