Tomtegården

Vid storskiftet 1802 innehades Tomtegården 3/4 mtl frälse av ”Commenistern Ärevördige och Wällärde Herr Niclas P Wingborg och Drängen Bengt Bengtsson”. Niclas Wingborg (1743-1806) var född i Flo, son till regementsskrivaren Per Wingborg och Cathrina Bergström. Efter studier i Uppsala blev han några år huspredikant hos friherrinnan Anna M Posse. Från 1773 var han komminister i Flo. Han gifte sig 1775 med Margareta Elisabet Brissman (1754-1830), dotter till prosten Brynolf Brissman i Särestad. De fick barnen Anna Sofia Wingborg (1777-1853), Maria Elisabet Wingborg (1781-1848) och Johan Peter Wingborg (1786-1841). Anna Sofia Wingborg gifte sig med dåvarande fänriken Carl Gustav Belfrage (1771-1822) och de bodde också i Tomtegården, där deras fyra äldsta barn föddes. Efter komminister Wingborgs död tog Bengt Bengtsson över gården som delades i mindre enheter. Komministerns familj flyttade till Särestads prästgård.

När enskiftet genomfördes 1824 representerades Tomtegården av Bengt Bengtsson, Andreas Nilsson och Jonas Eriksson i byalaget. Både Jonas och Andreas bodde i Knektegården men ägde enheter i Tomtegården. Tomtegården fick vid enskiftet ligga kvar på samma plats som tidigare men gavs mera utrymme genom att Bärtegården flyttade ut mot Nossan. Senare har Tomtegården också genomgått laga skifte.

Tre enheter av Tomtegården tycks ha hängt med genom åren. Det är vid tiden för enskiftet Bengt Bengtssons Tomtegård, Andreas Nilssons Tomtegård och Jonas Erikssons Tomtegård.