Winqvist

Johannes Winqvist (1794-1882) var bonde i Skattegården Sal. Han var gift med Cajsa Magnusdotter (1796-1866) från Vänersnäs.
Johannes och Cajsa fick sex söner. Näst yngst var Petter Winqvist (1836-1906), som tog över Skattegården.
Petter gifte sig med Johanna Larsdotter (1848-1914) född i Karlsgården Ås.
Petters och Johannas äldsta dotter, min farfars syster, hette Berta Winqvist g Andersson (1873-1934). Hon bodde i Skattegården.
Farfars syster Elin Winqvist g Eriksson (1874-1951) bodde i Klövegården Sal.
Farfars syster Cecilia Winqvist g Denslow (f1876-?) emigrerade till USA.
Arvid Winqvist (1880-1967) och Signe Kilström (1895-1979) var mina farföräldrar. De hade Backa i Sal en tid. Sedan bodde de på Höjen i Ås.
Farfars syster Ingeborg Winqvist g Johansson (1882-1950) bodde i Östergården Sal.
Farfars syster Hanna Winqvist g Johansson (1884-1960) bodde i Siggesgården Ryda.
Farfars syster Sigrid Winqvist g Eriksson (1886-1947) bodde i Skattegården Sal och senare i Levene.
Farfars bror Lennart Winqvist (1890-1977) emigrerade till Massachusetts i USA.