Nästegården

Nästegården var på 1560-talet ett kyrkohemman som under indelningsverket blev boställe åt militärmusiker vid Västgöta Dals regemente, enligt Svenska gods och gårdar ett trumpetarboställe. Gården var på 1/2 mantal och arrenderades ut av Kronan. Vid Laga skiftet blev gården kvar i byn.