Törsagården

Namnet Törsagården tros ha uppkommit efter en brukare vid namn Töris i början av 1600-talet.

Törsagården bestod av fyra brukningsenheter som i äldre tider låg tätt tillsammans norr om kyrkan mellan Klövegården i öster och Puckgården i väster. I den äldsta bevarade husförhörlängden som finns för Sal (1779-1805) ägdes dessa av Jonas Andersson, Anders Hansson, Torsten Ericsson och Hans Olofsson. Dessutom fanns ett torp där torparen Petter Andersson med familj bodde.