Bärtegården

Namnet Bärtegården kommer troligen efter mansnamnet Bärte. Före enskiftet 1824 låg Bärtegården mellan Östergården och Tomtegården, men efter skiftet flyttades gården ut och fick sin jord närmast Nossan. Gården bestod av två enheter. Vid tiden för enskiftet ägdes dessa av Jonas Andersson och Anders Bengtsson. Stavningen av namnet har varierat, Bärtegården eller Bertegården.